top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Sim Logistics erhåller order från Alfa Laval Lund AB.


Alfa Lavals produktionsanläggning i Lund har byggts ut i ett antal omgångar. Utbyggnaderna har skett med ett starkt produktionsfokus och den interna logistiken har fått komma i andra hand. Hänsyn har inte alltid tagits till materialflödena mellan produktionsavdelningar, komponent- och färdigvarulager samt fabriksområdet vilket lett till ett rörigt och ineffektivt materialflöde med ett stort antal interna förflyttningar över stora avstånd.

Projektets syfte är att identifiera förbättringsområden och utarbeta konkreta förbättringsförslag för en effektivare internlogistik. Arbetet börjar omgående och beräknas vara avslutat till våren 2015.

77 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page