Logistikkonsult - Sim Logistics - Logga
  • Magnus Jarnekrantz

Sim Logistics erhåller order från Äppelriket Österlen.


Äppelriket Österlen är ett medlemsföretag som ägs av fruktodlare i södra Sverige. Företagets huvuduppgift är att sälja och marknadsföra medlemmarnas frukt men de sköter även lagring och orderhantering av Kivik Musteris färdigvaror.

Företaget har beställt en lageranalys med syfte att identifiera förbättringsområden, föreslå konkreta åtgärder för ökad effektivitet i internlogistiken samt utforma grova förslag på en eventuell lagerutbyggnad.

#Äppelriket

7 visningar0 kommentarer

Webpage designed by Sim Logistics - ©.

Logistikkonsult - Sim Logistics - Logga
  • Facebook
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Pinterest Icon