Logistikkonsult - Sim Logistics - Logga
  • Magnus Jarnekrantz

Sim Logistics utför uppdrag åt Green Cargo via ÅF Partner.


Sim Logistics ingår i ÅF Partner som är ÅFs samarbetsnätverk av fristående konsultbolag som utför uppdrag åt ÅF som underkonsulter.

Sim Logistics har nu som underkonsult till ÅF fått i uppdrag att utföra en förstudie åt Green Cargo. Uppdraget går ut på att analysera och utvärdera samt ge rekommendation om ”Logistikhall X” lämplighet som ersättningsterminal för deras befintliga terminal. Projektet börjar i mitten av november och beräknas pågå ett par månader in på 2016.

#GreenCargo #ÅFPartner #Terminal #Analys #Flödessimulering #Samarbete

Webpage designed by Sim Logistics - ©.

Logistikkonsult - Sim Logistics - Logga
  • Facebook
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Pinterest Icon