top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Nytt uppdrag som underkonsult till Network Logistics.


Sim Logistics har erhållit en ny order som underkonsult åt Network Logistics. Sim Logistics konsult Magnus Jarnekrantz kommer ingå i projektgruppen och utföra en 3D flödessimulering av kundföretagets lagerverksamhet. Kunden säljer förbrukningsvaror och tillbehör till bilar och har sitt centrallager i södra Sverige.

Materialflöden genom kundens befintliga lagerlösning kommer att simuleras och jämföras med motsvarande simulering av samma flödesdata genom en scenariomodell innehållandes projektgruppens föreslagna förbättringsåtgärder. Skillnader i resultaten i form av resursbehov och körisk kommer påvisa eventuella effekter på effektiviteten utifrån de föreslagna åtgärderna.

Uppdraget börjar omgående och beräknas vara slutfört till våren.

58 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page