top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Nytt uppdrag som underkonsult till Network Logistics.


Sim Logistics har erhållit en ny order som underkonsult åt Network Logistics. Sim Logistics konsult Magnus Jarnekrantz kommer ingå i projektgruppen och utföra en 3D flödessimulering av kundföretagets lagerverksamhet. Kunden säljer förbrukningsvaror och tillbehör till bilar och har sitt centrallager i södra Sverige.

Materialflöden genom kundens befintliga lagerlösning kommer att simuleras och jämföras med motsvarande simulering av samma flödesdata genom en scenariomodell innehållandes projektgruppens föreslagna förbättringsåtgärder. Skillnader i resultaten i form av resursbehov och körisk kommer påvisa eventuella effekter på effektiviteten utifrån de föreslagna åtgärderna.

Uppdraget börjar omgående och beräknas vara slutfört till våren.

#Flödessimulering #NetworkLogistics #Samarbete #Underkonsult

48 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page