top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Sim Logistics erhåller ny order från Network Logistics.


Sim Logistics har erhållit en ny order som underkonsult åt Network Logistics. Sim Logistics konsult Magnus Jarnekrantz kommer ingå i projektgruppen och utföra en 3D flödessimulering av kundföretagets terminalverksamhet. Kunden tillverkar och säljer papper i stora rullar samt arkat på pall. Terminalen ligger i direkt anslutning till kundens tillverkning i norra Sverige.

Materialflöden genom kundens befintliga lagerlösning kommer att simuleras och jämföras med motsvarande simulering av samma flödesdata genom en scenariomodell innehållandes projektgruppens föreslagna förbättringsåtgärder. Skillnader i resultaten i form av resursbehov och körisk kommer påvisa eventuella effekter på effektiviteten utifrån de föreslagna åtgärderna. Resultaten blir en viktig del i kundens beslutsunderlag när beslut ska fattas om vilka föreslagna åtgärder som ska implementeras eller inte.

Uppdraget börjar omgående och beräknas vara slutfört i början av sommaren.

83 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page