top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Uppdrag för Consafe Logistics


Sim Logistics - Uppdrag för Consafe Logistics

En av Consafe Logistics största kunder har planer på att öka automationsgraden i flera av sina nordamerikanska lager. Sim Logistics har hjälpt Consafe Logistics med att ta fram underlag för att bedöma logik och rimlighet samt vilka krav som ställs på funktionalitet och kapacitet i deras WMS/WCS (Warehouse Management System/Warehouse Control System).

Genom beräkning och analys av 1,8 miljoner av kundens plockorderrader kunde vi få fram de underlag som Consafe Logistics behövde för att kunna göra sin bedömning och utforma planer kring hur deras system skulle kunna lösa uppgiften.

Vid komplexa frågeställningar som denna med analys av mycket stora datamängder använder sig Sim Logistics ofta av QlikView som analysverktyg. QlikView är väldigt smidigt att använda för hopkoppling av stora mängder data från olika tabeller, då är 1,8 miljoner plockrader och krav på snabbhet vid beräkningsstegen inga som helst problem. Aggregerade resultat kan lätt exporteras till excel för vidare analys om behov skulle finnas.

Sim Logistics är glada att vi kunde hjälpa till och tackar för förtroendet!

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa just Er med att ta fram beslutsunderlag utifrån analys av Er verksamhetsdata:

 

Consafe Logistics är en ledande leverantör av WMS och WCS. Bolagets system finns installerade hos kunder i ett stort antal länder över hela världen. Consafe Logistics har ca 400 anställda, landskontor finns i flera nordeuropeiska länder och huvudkontoret ligger i Lund.

146 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page