top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Uppdrag hos AkkaFRAKT - Effektivare terminal.

Uppdaterat: 16 dec. 2019


Sim Logistics avslutade nyligen ett uppdrag för AkkaFRAKT i Malmö. I uppdraget ingick att utreda om det verkligen behövs fler lastbryggor och portar eller om befintliga kan vara tillräckliga om de kan utnyttjas bättre samt var eventuella nya portar bör placeras. Det ingick även att utarbeta förslag kring effektivare utnyttjande av ytor och bättre struktur i terminalen.

Flödessimulering av GKNs kranlager i Köping - Sim Logistics AB.

Utifrån leveranshistorik utfördes en flödesanalys vars resultat utgjorde viktig indata till utformningen av lämplig layout i terminalen. För analys av belastning och utnyttjande av portar över dygnet genomfördes först en registrering av ankommande och avgående lastbilar under ett antal veckor.

AkkaFRAKT har genom projektet erhållit ett tydligt beslutsunderlag med konkreta förbättringsförslag och grov plan för genomförande som de nu kommer arbeta vidare med.

Sim Logistics är tacksamma för att vi fick utföra uppdraget och önskar AkkaFRAKT lycka till med det fortsatta förbättringsarbetet!

Står ni inför liknande utmaningar som AkkaFRAKT och behöver hjälp med analys, lösningsförslag och beslutsunderlag? Hör av er till Sim Logistics via 0761-618384 eller info@simlogistics.se, chansen är stor att vi kan hjälpa er med.

 

Om AkkaFRAKT:

AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige med huvudkontor i Malmö. AkkaFRAKT drivs som en ekonomisk förening och ägs av de ingående åkerierna. Deras kunder finns främst inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor. Antalet egna fordon uppgår till cirka 500 stycken och omsättningen till omkring 800 miljoner kronor (2018).

139 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page