top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Analys hos Mimab x 2.

Sim Logistics har under sommar och höst 2021 utrett problemställningar i Mimabs omfattande containerflöden till och från deras terminaler i Göteborgs hamn. Detaljerade och djuplodande analyser av stora mängder verksamhetsdata har genomförts. Utifrån analysens slutsatser har förslag och rekommendationer till åtgärder utarbetats med syfte att minska bristsituationer och ojämnheter i flödet av containrar mellan terminaler och hamn.Vidare har beräkning av lagringsbehov samt sammanställning av lagringskapacitet i kundens två viktigaste terminaler genomförts. Bland annat i terminal Svea som inhyses i ett av världens största tält med sina 360 längdmeter och 60 meters bredd.

Beräknat lagringsbehov och befintliga layouters lagringskapacitet har analyserats och jämförts. Utifrån resultaten har nya terminallayouter med bättre matchning mellan lagringsbehov och -kapacitet dimensionerats och utformats.Mimab kommer nu att begrunda resultaten från analyserna och besluta vilka förslag man ska arbeta vidare med och på sikt implementera i verksamheten.


Har ni också komplexa frågeställningar i er internlogistik som ni behöver hjälp med? Chanserna är goda att vi kan hjälpa er. Sim Logistics är ett konsultbolag inom internlogistik utan koppling till några mjukvaru- eller hårdvarubolag. Kontakta oss så hjälper vi er med en oberoende utredning och rådgivning.


Tfn: 0761-618384. E-post: info@simlogistics.se

 

MIMA Skepps- och Industriservice AB (Mimab) är ett industriföretag i Göteborg som erbjuder många olika tjänster inom områdena Terminal & Hamn, Sanering & Ytbehandling, Transport & Anläggning samt Industri & Projekt. Enligt uppgift går ända upp till en fjärdedel (!) av alla containrar som exporteras från Göteborgs hamn via Mimabs terminaler som ligger i direkt anslutning till containerhamnen.

Bolaget har omkring 70 anställda och omsätter cirka 150 miljoner kronor. Läs mer om Mimab här.

101 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page