top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Sim Logistics väljer C-WIS Design för flödessimulering.


C-WIS (Constructor Warehouse Intelligence System) är en vidareutveckling av ALA 2000 (Atlet Logistics Analyzer) och är ett beprövat datorprogram för simulering av materialflöden genom lager.

I programmet byggs en 3D modell av ett befintligt eller tilltänkt lager med processer, lagerinredning och hanteringsutrustning. Genom att simulera ett materialflöde i modellen (arbetsuppgifter, förflyttning av gods, orderplockning etc.) fås behovet av resurser för att utföra arbetet i form av bemanning och utrustning fram. Även körisk går att analysera.

Resultaten används för att få fram kostnader och andra variabler för olika scenarion. Dessa i sin tur jämförs med varandra och kan utgöra ett viktigt underlag när större beslut gällande företags internlogistik ska fattas.

Sim Logistics konsult Magnus Jarnekrantz är mångårig användare av ALA 2000 under sin tidigare anställning på Consafe Logistics. Med hjälp av programmet har Magnus utfört ett stort antal simuleringsprojekt tillsammans med olika kundföretag. Sim Logistics kan nu fortsätta hjälpa kunder till bättre beslutsunderlag när komplexa beslut ska fattas rörande deras internlogistik.

55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page