top of page
  • Magnus Jarnekrantz

Ny film om simulering av AGV system.


Funderar ni på att investera i en ny AGV (Automated Guided Vehicle) lösning eller förändra er befintliga? Då kan det vara en god idé att låta Sim Logistics flödessimulera den tilltänkta lösningen eller förändringen innan ni genomför den. Kunskapen ni erhåller från simuleringsmodell och -resultat gör att ni lättare kan undvika kostsamma felinvesteringar och kan få en effektivare lösning.

Med flödessimulering kan vi analysera följande:

- Antal och typ av AGV.

- Layout med körvägar och parkeringsplatser samt pålastnings-, avlastnings och laddstationer.

- Påverkan på systemet från batterier med olika körsträckor och laddtider.

- Påverkan på systemet från förändrat materialflöde.

- Logiken i lösningen med t ex restriktioner gällande antal eller typ av AGV i olika zoner.

Ni kan låta testa olika scenarier genom att vi ändrar i modellen och ser följderna och resultaten. Om det skulle uppstå köer i modellen framgår det tydligt, främst visuellt men även genom statistik. Samtidigt ger simuleringen er en tydlig visualisering och animering som ni kan se i exempelfilmen nedan.

Kontakta Sim Logistics för en oberoende flödessimulering och analys av ert planerade eller befintliga AGV System.

84 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page