top of page

UTVÄRDERING OCH
BESLUTSUNDERLAG

Vid så viktiga vägval och beslut vill man som beslutsfattare och ansvarig naturligtvis ha bästa möjliga beslutsunderlag att ta ställning till. För att kunna fatta ett bra beslut måste beslutsfattarna veta vad de tar ställning till och det är här Sim Logistics hjälper sina kunder.

 

Vi är experter på att visualisera och analysera samt utvärdera och jämföra olika typer av internlogistiska lösningar. Genom djuplodande analyser, beräkningar och simuleringar får vi fram konsekvenser och kostnader för olika alternativ. Framtagna data och resultat jämförs och sammanställs i ett noggrant och gediget beslutsunderlag som underlättar kundens beslutsfattande.

Vilka beslut står ni inför? Har ni tillräckliga beslutsunderlag?

 

Ring +46 761 618384 och berätta!

eller maila info@simlogistics.se

Vi hjälper Er gärna ta fram underlag så att Ni kan fatta rätt beslut!

Logistikkonsult - Sim Logistics - Fundersamma och tveksamma beslutsfattare.

VD och logistikansvarig ställs ibland inför svåra frågeställningar, vägval och beslut rörande internlogistiken. Beslut som i vissa fall påverkar de operativa kostnaderna för lång tid framöver.

Exempel på sådana frågeställningar kan vara:

Vad blir mest kostnadseffektivt:

- Införa automation i vårt materialflöde eller anställa fler i vår manuella lösning?

- Vi har fått flera offerter på olika automationslösningar i vårt lager, vilken ska vi välja?

- Vilket utbyggnads- och layoutalternativ ska vi välja?

- Vi funderar på att ändra materialflöde och layout i vårt lager men är inte säkra på att det blir bättre?

 

bottom of page