top of page

Referensprojekt - Alfa Laval

Sim Logistics utförde en förstudie kring möjliga förändringar och effektiviseringar i Lundasitens övergripande internlogistik och layout. Förutsättningarna för byggnation av ett nytt centralt lager för komponenter innebärande flytt av befintliga logistik- och produktionsenheter undersöktes. Vidare genomfördes en kostnads- och besparingskalkyl. Kunden använder studiens resultat som underlag i deras fortsatta interna effektiviseringsarbete med internlogistiken.

Sim Logistics - Alfa Laval
Sim Logistics - Alfa Laval 2
Sim Logistics - Alfa Laval 3
Sim Logistics - Alfa Laval 4

Om Alfa Laval AB:

Alfa Laval AB är en världsledande tillverkare av pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer. Företaget grundades år 1883, är börsnoterat och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Antalet anställda uppgår till ca 17 000 och omsättningen till ca 36 miljarder Sek. Tillverkning sker i Sverige och i en rad andra länder, totalt uppgår antalet större produktionsenheter till 40 st. De har närvaro i 100 länder och innehar ca 3 000 patent.

bottom of page