top of page

Referensprojekt - GKN ePowertrain

GKN ePowertrain tillverkar och säljer komponenter för kraftöverföring till bilindustrin. I deras fabrikslokaler i Köping har de ett automatiserat kranlager för pallar med insatsdelar. Delarna används i den intilliggande produktionen av delkomponenter och färdigvaror.

Olika förändringar i verksamheten har gjort att dagens lösning inte fungerar så bra som tidigare. GKN ePowertrain har därför tagit fram följande förslag som ska leda till ett kranlager bättre anpassat till dagens behov. Förslagen innebär att kranlagret ska hämta och transportera pallar till:

  • En ny station för 3 pallar att hämtas upp av ett palltåg för vidare transport till 15 olika produktionslinor.

  • 2 nya stationer för depalletering och därefter manuell påfyllning av plockfasader intill kran. Ersätter dagens lösning med plockning direkt ifrån pallplatser i ett av kranens pallställ.

  • En ny leveransstation på den sida av kranlagret som annars främst används för inlagring.

Sim Logistics - GKN ePowertrain 1
Sim Logistics - GKN ePowertrain 2
Sim Logistics - GKN ePowertrain 3
Sim Logistics - GKN ePowertrain 11
Sim Logistics - GKN ePowertrain 4
Sim Logistics - GKN ePowertrain 5
Sim Logistics - GKN ePowertrain 6
Sim Logistics - GKN ePowertrain 7
Sim Logistics - GKN ePowertrain 8
Sim Logistics - GKN ePowertrain 9
Sim Logistics - GKN ePowertrain 12
Sim Logistics - GKN ePowertrain 10

 

För att GKN ePowertrain ska kunna besluta om investeringen och veta hur de ska driva kranlagret efter genomförda förändringar utan köbildning behövde de få svar på följande frågeställningar:

  • Maximal inlagringskapacitet per timme med normalt utflöde intakt?

  • Maximala utflöden till palltågets upphämtningsstation vid olika inflöden?

  • Maximal inlagringskapacitet då 1 av 3 kranar står still med normalt utflöde intakt?

 

GKN ePowertrain vände sig till Sim Logistics som är ett oberoende konsultföretag inom internlogistik för hjälp med frågeställningarna. Magnus Jarnekrantz på Sim Logistics började med ett besök med noggrann rundvandring i verksamheten och intervjuer med insatt personal för förståelse av kransystemets logik och flöden. Därefter följde en analys av flödesdata för att få rätt indata till simuleringsmodellen som sen kunde skapas.

Tekniska specifikationer för kransystemet som t ex hastighet för kranar och rullbanor samlades in från kranleverantör. Dessa lades till för motsvarande utrustning i modellen för att uppnå tillräcklig detaljnivå och realism.

Testsimuleringar genomfördes för verifiering av modellens resultat med från verkligheten känd data. Därefter skapades ett antal olika scenarion för att kunna besvara de 3 frågeställningarna vid olika belastningar. Både visuella och statistiska resultat samlades in och sammanställdes. Resultaten analyserades och slutsatser kunde dras som slutligen presenterades för GKN ePowertrain.

Projektet resulterade i att GKN ePowertrain fick svar på sina frågeställningar. De vet nu inom vilka gränser de kan driva kranlagret efter ombyggnation utan att köbildning uppstår vid olika flöden. Genom skapandet av en realistisk 3D modell och Sim Logistics kunnande inom flödessimulering har den nya lösningens koncept och logik på ett tydligt sätt visualiserats, analyserats och verifierats.

 

Vad tycker kunden:

”Nu vet vi vilken kapacitet och tröskelvärden för köbildning vi kan förvänta oss i vårt kransystem efter ombyggnation. Vi har genom resultaten från flödessimuleringen fått viktig kunskap och underlag inför vårt investeringsbeslut. Dessutom förenklar modellens tydliga och imponerande visualisering vår interna kommunikation kring projektet. Vi kan starkt rekommendera Sim Logistics och Magnus Jarnekrantz om ni liksom vi har komplexa frågeställningar gällande er internlogistik som kräver avancerad flödessimulering och analys.” Thomas Quist – Chef Produktionsteknik

 

Om GKN ePowertrain:

GKN ePowertrain utvecklar och producerar produkter för elektrisk kraftöverföring och 4-hjulsdrift för personbilar. Bolaget ingår i GKN som är en global underleverantör till flygplans-, fordons- och maskintillverkare. GKN (Guest, Keen and Nettlefolds) med huvudkontor i England omsätter ca 130 miljarder SEK och har totalt ca 60 000 anställda i ett trettiotal olika länder.

bottom of page