top of page

Referensprojekt - Green Cargo

Sim Logistics har som partnerbolag till ÅF utvärderat en alternativ terminalfastighet åt Green Cargo i Göteborg. Verksamheten har först studerats och godsflödena samlats in och sammanställts i en förstudie. Därefter har samtliga intäkter och kostnader för drift på fastigheten noga beräknats och analyserats i en intäkts- och kostnadskalkyl. 3D simulering användes för att få fram resursbehov och kostnader för bemanning och utrustning, se film från simulering nedan. Kunden har använt analysens resultat och slutsatser som underlag då ett viktigt strategiskt beslut fattades.

Om Green Cargo AB:

Green Cargo AB ägs av Svenska staten och är ett logistikföretag som kör godstransporter med tåg inrikes och utrikes i samarbete med utländska partners. Green Cargo samarbetar med cirka 200 lastbilsåkerier och kan på så sätt erbjuda lastbilstransporter till och från järnvägen. Green Cargos nätverk omfattar 270 orter i Sverige och cirka hälften av transporterna är för skogs- och stålbranscherna. De har cirka 1 900 anställda, förfogar över 360 lok och 5 000 vagnar. Deras lokförare kör nästan 400 godståg per dygn i Sverige.

bottom of page