top of page

Referensprojekt - Thule Group

Thule Groups försäljningsvolymer har ökat under många år och förväntas fortsätta att växa. När deras DC i Polen, som betjänar Östeuropa, nått sin kapacitet år 2017, vände sig Thule-koncernen till Sim Logistics och Magnus Jarnekrantz som de tidigare har arbetat med.

 

Sim Logistics hjälpte Thule Group under den inledande fasen av ett expansionsprojekt med behovsanalys samt dimensionering och utformning av en lämplig lösning som matchar de funna behoven. Verksamhetsdata som orderrads- och saldohistorik kombinerat med artikeldata och försäljningsprognoser analyserades och räknades upp för att hitta de mest troliga framtida lagerbehoven.

Sim Logistics - Thule Group DC Docks
Sim Logistics - Thule Group - High
Sim Logistics - Thule Group - In DC
Sim Logistics - Thule Group - View1
Sim Logistics - Thule Group - Aisle
Sim Logistics - Thule Group - View2

 

Ett par alternativa lösningar som syftade till den mest kostnadseffektiva interna logistiken och högsta lagringskapaciteten utformades och visualiserades med 3D-layout program. Alternativen utvärderades och jämfördes utifrån intern logistik, lagringskapacitet, framtida expansionsmöjligheter och kostnadsperspektiv. Projektgruppen valde det övergripande mest lämpliga alternativ som bäst motsvarar företagets funna behov. Förslaget innebär en utbyggnad av den befintliga DC-byggnaden med 6 300 kvm, 12 nya lastportar med uppställningsytor och 7 560 nya lagerplatser i lämpliga storlekar och i rätt antal per storlek.

För bästa möjliga vetskap om framtida resursbehov och därmed lämpliga förberedelser samt analys av körisk, genomfördes en flödessimulering. Materialflödet en genomsnittlig dag under högsäsong fem år fram i tiden valdes som det mest intressanta scenariot och simulerades. Resultaten från simuleringen ger Thule-koncernen en bra bild av de framtida behoven av personal- och materialhanteringsutrustning och visade mycket liten risk för köbildning.

 

Utbyggnaden kommer att uppföras under 2018 enligt resultaten och planerna i projektet och kommer att vara i full drift i början av 2019.

 

Vad tycker kunden:

“Sim Logistics have contributed with internal logistics expertise, deep analysis skills and made us think about important factors during the project that we otherwise may have missed. We are very satisfied with the way Sim Logistics have helped us during the pre-study, analysis and design phase of our warehouse expansion project. We highly recommend Magnus Jarnekrantz for these kind of internal logistics analysis and design tasks, and it was a pleasure to be working with him again on this very important project.”

Marcus Hunt

European & Asia DC Manager

Thule Group (GB)

Om Thule Group:

Thule Group äger en samling varumärken som är relaterade till utomhusaktiviteter och olika typer av transportlösningar. De är marknadsledande inom lastbärare för bilar och ett ledande företag inom outdoor- och väskmarknaden. Deras produkter säljs på 140 marknader, över 2 200 personer arbetar för dem över hela världen och nettoomsättningen uppgick till 5,9 miljarder kronor 2017. Thule Groups huvudkontor ligger i Malmö och deras motto är "Active Life, Simplified".

bottom of page